Smířená různost?

Smířená různost?

Debatní večer s Tomaszem Dostatnim OP, Tomášem Halíkem a Václavem Malým nad současnými podobami české a světové religiozity

Akce se uskutečnila ve středa 18. května 2011 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

U příležitosti vydání nové knihy rozhovorů s Tomášem Halíkem Smířená různost (Portál), které vedl polský dominikán Tomasz Dostani OP, se uskuteční v pražském centru Dominikánská 8 debatní setkání nad aktuálními otázkami české a světové religiozity.

Jsme opravdu nejateističtější zemí světa? Jak silná a sebejistá je sekularizace v České republice? Co je pravdy na tzv. „plaché české zbožnosti“? Je skutečně v celosvětovém měřítku nejdynamičtěji se rozvíjejícím náboženstvím islám? Jak vypadá světová mapa křesťanství? Blíží se nový konflikt mezi euroamerickým „severním“ křesťanstvím a „jižním“ křesťanstvím třetího světa? Hrozí katolické církvi podobné schizma, jaké právě zmítá církví anglikánskou?

Nad těmito a dalšími otázkami budou spolu s Tomášem Halíkem, který se jim dlouhodobě věnuje, debatovat osobnosti, jež mají taktéž bezprostřední hlubokou zkušenost jak s českým, tak i zahraničním prostředím. Tomasz Dostatni OP vede v polském Lublinu nadaci Ponad Granicami, která pořádá setkání významných polských a zahraničních osobností. Dostatni se zabývá především židovsko-křesťanským dialogem a vztahem církve a sekulární společnosti. Českou církev a společnost dobře zná, sám v Praze několik roků působil. Pozvání k debatnímu stolu přijal také pražský biskup Václav Malý, který se jako předseda rady Iustitia et pax při České biskupské konferenci intenzivně věnuje také otázkám dodržování lidských práv, a to nejen vůči křesťanům ve světě. V poslední době tak navštívil Bělorusko, Kubu, Čínu či Írán. Večerem provází Norbert Schmidt, redaktor teologické revue Salve a vedoucí Centra teologie a umění.

Debatní večer s prezentací nové knihy Tomáše Halíka pořádají Centrum teologie a umění při KTF UK, nakladatelství Portál a centrum Dominikánská 8 při klášteře sv. Jiljí v Praze.

Ohlasy v médiích

Zpravodajské Noeviny

TV Noe, Osmé vydání Zpravodajských Noevin, Reportáže, 26. 5. 2011. Čtěte zde a dívejte se zde.

Zbavit se stereotypů. O diskusním večeru nad knihou Smířená různost

i-Forum, 25. 5. 2011. Čtěte zde.

Czeskie rozmowy o religii

Gazeta.pl Lublin, 20. 5. 2011, Tomasz Dostatni OP. Čtěte zde.

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce