AMORIS LÆTITIA

AMORIS LÆTITIA

úvahy nad osmou kapitolou

Akce se uskutečnila v úterý 7. června 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Damián Němec OP, Justin Dvorský OP

Papež František otvírá v osmé kapitole apoštolské exhortace Amoris lætitia nové cesty jak pastoračně doprovázet rozvedené a znovu sezdané, ale i věřící v jiných „neregulérních“ situacích. Představuje jeho přístup naprosté novum, či dokonce zlom v nauce a praxi církve? A jak se konkrétně uplatní v praxi?

Pastorační přístup papeže Františka k lidem v „neregulérních“ situacích znamená určitý posun v chápání přirozeného zákona i ve způsobu interpretace biblických textů (konkrétně Mt 5,31–32). Proto je namístě se ptát, z jakých principů papežovy návrhy vychází a zda mají nějakou oporu v tradici církve.

V druhé části večera se chceme zamyslet nad možnými způsoby, jak osmou kapitolu exhortace Amoris lætitia uvést do pastorační praxe.

Damián Němec OP je dominikán, kněz, teolog a církevní právník, specialista na manželské právo. Je vedoucím katedry církevního práva na teologické fakultě v Olomouci, vyučuje i na filosofické fakultě.

Justin Dvorský OP je dominikán, studuje na teologické fakultě v Olomouci, zaměřuje se zvláště na filosofii.zobrazit ostatní akce