JSOU VĚŘÍCÍ LEPŠÍ NEŽ NEVĚŘÍCÍ?

JSOU VĚŘÍCÍ LEPŠÍ NEŽ NEVĚŘÍCÍ?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 9. června 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Michal Němeček, Ludvík Grundman OP. Moderuje Jindřich Poláček OP

Víra nám dává naději na život věčný, ale jak se projevuje v životě na této zemi? Mluvíme o tom, že láska Boží proměňuje naše srdce skrze křest a další svátosti, ale je to na nás poznat? Jsou věřící lepší než nevěřící?

Michal Němeček je rektor kostela sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích a ředitel Pastoračního střediska pražského arcibiskupství. V roce 2015 v Praze organizoval Dny víry.

Ludvík Grundman OP dominikán, školní kaplan na Arcibiskupském gymnáziu.zobrazit ostatní akce