SEX ZA BRANAMI RÁJE?

SEX ZA BRANAMI RÁJE?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 31. března 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Jiří Pavlík, Martin Staněk

Souvisí dědičný hřích nějak se sexem? Na tuto otázku se chceme podívat ze dvou úhlů pohledu: jednak se podívat na samotný prvotní hřích a jeho důsledky, jak se projevují v našem jednání a jak konkrétně v oblasti sexuality. Druhý úhel pohledu se obecněji týká křesťanského pohledu na sexualitu. Není poněkud deformovaný? A pokud ano, odkud se to vzalo? Proč se tak často v obecném povědomí otázka hříchu redukuje na šesté přikázání?

Jiří Pavlík je klasický filolog, překladatel a teolog, zabývá se antickou řeckou rétorikou a raně křesťanskou literaturou. Působí na Husitské teologické fakultě UK. Je ženatý, má tři děti.

Martin Staněk je pastorační referent Akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora a doktorand na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Je ženatý, má tři děti.zobrazit ostatní akce