NÁBOŽENSTVÍ LÁSKY A/NEBO NENÁVISTI?

NÁBOŽENSTVÍ LÁSKY A/NEBO NENÁVISTI?

Akce se uskutečnila ve středa 16. března 2016 v 18.00 hod.

Tematický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Zora Hesová, Miloš Mendel, Bronislav Ostřanský

Je islám netolerantní, nenávistné a kruté náboženství? Jakou roli hraje arabská kultura a jakou víra? Jaký je rozdíl mezi islámem a islámským fundamentalismem? Potvrzuje Korán etickou oprávněnost terorismu? Co je to přesně džíhád a jaké jsou jeho variace?

Islám je velmi komplexní a většině z nás vzdálený fenomén a je těžké se v něm zorientovat, stejně jako je těžké přehlížet vlny násilí, které ho provázejí. Ale nechceme být zatíženi nánosem mýtů a polopravd, které ovládly sdělovací prostředky, rétoriku občanských iniciativ i politiků.

Naším cílem je uchopit problematiku objektivně. Odmítáme zobecňovat, stejně jako neváháme zavrhnout, co si zavržení zaslouží.

Zora Hesová, M.A. – (AMO, Katedra politologie FSV UK), islamoložka.

doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc. – (Ústav religionistiky FF MU), arabista a islamolog.

PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. – (Orientální ústav AV ČR), orientalista a islamolog.

Vstupné je dobrovolné.

Pořádá Studentské hnutí za solidaritu.zobrazit ostatní akce