KATOLICKÝ ROZVOD?

KATOLICKÝ ROZVOD?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 18. února 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Aleš Opatrný, Damián Němec OP

Papež katolíkům zjednodušil rozvody – takové titulky jsme mohli číst v novinách na podzim loňského roku. Co ale skutečně přinášejí změny v manželském právu, zavedené papežem Františkem? Posouvá se církev k akceptování rozvodů de facto? Jak k otázkám prohlášení neplatnosti manželství přistupovat pastoračně? Jak má církev po vzoru papeže prokazovat více milosrdenství a přitom zůstat pravdivou?

Aleš Opatrný je knězem pražské arcidiecéze, teolog a autor duchovní literatury. Založil a vedl Pastorační středisko pražské arcidiecéze, byl vedoucím katedry pastorálních oborů na KTF UK.

Damián Němec OP je dominikán, kněz, teolog a církevní právník, specialista na manželské právo. Je vedoucím katedry církevního práva na teologické fakultě v Olomouci, vyučuje i na fakultě právnické a filosofické.zobrazit ostatní akce