TRPÍ BŮH NAŠIMI HŘÍCHY?

TRPÍ BŮH NAŠIMI HŘÍCHY?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 4. února 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Ludvík Grundman, Vojtěch Novotný

Jako křesťané dnes silně prožíváme schopnost soucitu, jakéhosi „utrpení z utrpení“. Nejen, že tuto ctnost oslavujeme u člověka, ale často ji předpokládáme také u Boha. Není snad vrcholným tajemstvím křesťanské víry velikonoční triduum, kdy se slaví utrpení Ježíše Krista, pravého Boha a pravého člověka?

Když se vše v světě mění, ty sám jsi bez proměny. (hymnus Bože, chválíme tebe)

Na druhou stranu byla v křesťanské teologii mezi Boží vlastnosti odjakživa zahrnována neměnnost, protože Bůh je dokonalý a nemá se v čem zlepšovat. K tomu patří i blaženost, kterou nemůže narušit žádné utrpení – a už vůbec ne způsobené stvořenými bytostmi.

Není však takový obraz Boha, uzavřeného a blaženého ve své dokonalosti, studený a nelidský? Není jen pohledem čistě filosofickým, odtrženým od zkušenosti Božího milosrdenství, jak ji známe z dějin spásy i z vlastních životů? Neměla by právě nejdokonalejší bytost být nejcitlivější na zlo páchané na nevinných? Trpí tedy Bůh našimi hříchy?zobrazit ostatní akce