CIZINCI A VLASTENCI

CIZINCI A VLASTENCI

Debata o debatě nad uprchlickou vlnou

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 11. února 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Prof. Miloš Havelka, Fabrice Martin Plichta

Jsme schopni racionálně diskutovat o problému uprchlické vlny? Proč právě u nás otázka migrace vzbuzuje tak vypjaté emoce a polarizuje společnost, ačkoli k nám téměř žádní uprchlíci nepřicházejí? Liší se debata o migraci u nás a v jiných evropských zemích? Co debata o uprchlících prozrazuje o české společnosti a jejím sebevnímání?

Debata je pokračováním cyklu debat o migraci, který pořádala Dominikánská 8 ve spolupráci s Akademickou farností Praha na podzim loňského roku.

Prof. Miloš Havelka je český filosof a sociolog. Zabývá se hlavně dějinami myšlenek, „českou otázkou“, myšlením T. G. Masaryka a Maxe Webera. Přednáší na Univerzitě Karlově a Vysoké škole CEVRO Institut.

Fabrice Martin Plichta je francouzský novinář. Do Prahy přišel v roce 1989 jako dopisovatel deníku Le Monde a redaktor francouzského vysílání Českého rozhlasu a usadil se zde. Je ředitelem České federace potravinových bank.zobrazit ostatní akce