KROK DO TMAVÉ NOCI

KROK DO TMAVÉ NOCI

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 25. února 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Uvedení nové knihy Miloše Doležala o P. Josefu Toufarovi

Hosté: Miloš Doležal, Helena Marjanovičová, Tomáš Petráček, Petr Pithart

Ukázky z knihy přečte Jana Franková.

Čtrnáct příběhů, reportáží a studií o vysočinském knězi, jeho vrazích a číhošťském zázraku, které doplňují zprávy archeologa, antropologů a soudního lékaře o exhumaci a identifikaci těla Josefa Toufara.

Součástí večera také bude uvedení CD „Jako bychom dnes zemřít měli“, obsahující desetidílnou rozhlasovou četbu ze stejnojmenné knihy.

Literární večer pořádaný platformou Dominikánská 8 a Centrem teologie a umění při KTF UK.

O Josefu Toufarovi se více dozvíte také zde: joseftoufar.cz.zobrazit ostatní akce