SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII

Debatní večer a autorské čtení básníků

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 30. dubna 2015 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Petr Borkovec, Jonáš Hájek, Marie Iljašenko

Moderuje: Anna Háblová

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?

Petr Borkovec (1970) Od roku 1992 redaktor pražské revue pro literaturu a kulturu Souvislosti. Pracoval jako redaktor beletrie v Nakladatelství Lidové noviny (1995–97), vedl týdenní přílohu deníku Lidové noviny Umění a kritika (1998–99), pracoval jako redaktor Literárních novin (2000–1). V současné době vyučuje na Literární akademii v Praze. Je redaktorem nakladatelství Fra. Vydal básnické sbírky Prostírání do tichého (1990); Poustevna, věštírna, loutkárna (1991); Ochoz (1994); Mezi oknem, stolem a postelí (1996); Polní práce (1998); Needle-Book (2003); A.B.A.F. (2002); Vnitrozemí (2005), Milostné básně (1212). V roce 2008 vyšla kniha jeho krátkých próz a poznámek Berlínský sešit/Zápisky ze Saint-Nazaire. V roce 2011 vyšly zápisky Jedna věta (RR). V roce 2013 vyšla kniha pro děti Všechno je to na zahradě (Běžíliška). Jeho knihy a výbory z nich byly v překladech vydány v Německu, Rakousku, Itálii a Velké Británii. Překládá z ruské poezie 20. století.

Anna Háblová (1983) je architektka. Vydala básnickou sbírku Kry (Mox nox, 2013) a Rýhy (Arbor Vitae, 2015). Je držitelkou mezinárodních cen v oblasti architektury a urbanismu za své teoretické práce (Young Architect Award 2010, Young Planning Professionals Award 2012).

Jonáš Hájek (1984) je básník a redaktor. Vydal básnické sbírky Suť (Fra, 2007), Vlastivěda (Fra, 2010) a Básně 3 (Triáda, 2013). Za svůj debut získal Cenu Jiřího Ortena. Je synem matematika Petra Hájka. Uspořádal k vydání almanach evangelické mládeže Hrst, zastoupen je také v navazujícím sborníku Hledání.

Marie Iljašenko (1983) narodila se v Kyjevě na Ukrajině v rodině s česko-polským původem. Vyrostla v Polici nad Metují. Vystudovala komparatistiku a rusistiku na Karlově univerzitě, v rámci studia se věnovala především literatuře střední Evropy. Překládá z ruštiny, polštiny a ukrajinštiny. Vlastní tvorbu publikovala časopisecky v A2, Tvaru, Revolver Revue, slovenském Romboidu a v antologii Nejlepší české básně 2014. Její debutová sbírka básní Osip míří na jih vyšla letos na jaře v Hostu. Pracuje jako překladatelka, redaktorka a je editorkou revue Labyrint.zobrazit ostatní akce