Uzdravení minulosti?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 25. listopadu 2010 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Potřeba vypořádat se s negativními vlivy minulosti je obecným fenoménem současnosti. Spolu s individuálními a rodinnými životními příběhy se znovu otevírají bolestná témata válečných a poválečných událostí, postkomunistické země se vyrovnávají s nedávnou minulostí totalitních režimů a jejich protagonisty, papežové prosí za odpuštění hříchů členů církve spáchaných před mnoha staletími i před několika málo léty.

Kniha Uzdravení rodových kořenů anglikánského psychiatra Kennetha McAlla vnesla v českém prostředí do problematiky vyrovnání se s minulostí specifické téma. I když vyšla už před třemi roky, stále vzbuzuje živou pozornost. Na jedné straně se částečně díky ní rozšířila v katolické církvi u nás praxe modlitby za uzdravení následků minulosti a řada lidí je o účinnosti takové modlitby přesvědčena. Na druhé straně je nemálo hlasů, které poukazují na závažné nedostatky této praxe jak na rovině psychologie, tak na rovině teologie. 

Česká biskupská konference vydává v těchto dnech překlad doktrinální instrukce francouzských biskupů „O uzdravování rodových kořenů skrze eucharistii.“ 

Debata u kulatého stolu si klade za cíl nekonfrontačním způsobem otevřít širší diskuzi na téma, které umí vyprovokovat emocionální reakce. Pozvaní hosté chtějí poukázat na související otázky, jimiž je nutné se zabývat a které vytvářejí základ pro zaujmutí vyváženého postoje. 

U kulatého stolu budou diskutovat:
Mons. ThLic. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, odborným zaměřením biblista.
PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD, teoložka věnující se spirituální teologii, psychologii a psychoterapii. Vyučuje pastorální předměty na KTF UK v Praze.
PhDr. Ing. Marie Lhotová Ph.D., psycholožka věnující se klinické psychologii a psychoterapii. Zabývá se arteterapií. Vyučuje na katedře psychologie TF JU v Českých Budějovicích.
Prof. Ladislav Tichý, specialista na Nový zákon se zaměřením na listy sv. Pavla, katolický kněz vyučující na teologické fakultě UP v Olomouci.

Diskuzi moderuje MUDr. Mgr. Lukáš Fošum OP, původním povoláním lékař, mladý teolog se zájmem o teologickou etiku. 

Večer se koná s podporou KTF UK v Praze a revue Salve.

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce