ROZVOD S MANŽELSTVÍM!

ROZVOD S MANŽELSTVÍM!

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 30. května 2013 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Naše současná společnost pochybuje o reálné, existenciální možnosti manželství, či alespoň úspěšného manželství. Zato o právní a morální možnosti manželství rozvést nepochybuje snad nikdo. „Rozvedla“ se dnes společnost s manželstvím jako takovým?

Dochází tak ke zvláštnímu paradoxu. Vždyť jsme zároveň svědky, ve Francii i jinde, stále silnějších požadavků na „manželství pro všechny“, tedy zejména pro homosexuály. Někteří z nich dokonce žádají možnost „rozvést se jako všichni ostatní“. Nezaspala Církev v dané situaci dobu, když stále tvrdošíjně trvá na tradiční podobě manželství a ještě zdůrazňuje jeho nerozlučitelnosti? Přitom právě neschopnost dostát tomuto závazku se projevuje stále výrazněji i v životě mnohých katolíků. Jak se opravdu křesťansky zachovat k těm z nich, kteří svou víru chtějí brát vážně a přitom uzavřou další, civilní sňatek? Či naopak těm, kdo své vztahy odmítají prožívat v instituciali­zovaném svazku?

Nejen o krizích manželství a možnostech jejich řešení, ale i o jeho důstojnosti a kráse, budou debatovat fr. Damián Němec OP, specialista na manželské právo, manželé Staňkovi a pražský převor fr. Antonín Krasucki OP. Moderuje fr. Ludvík Grundman OP.

Vstup volný

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce