VĚROZVĚSTI?

VĚROZVĚSTI?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 23. května 2013 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Výzvy paměti

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Česká republika, občas nazývaná „nejateističtější zemí světa“ má mezi svými státními svátky nejen ten knížete Václava, ale také příchodu „věrozvěstů“ Cyrila a Metoděje. Ti jsou často nazývání prvními kazateli na našem území. Ovšem můžeme konstatovat, že nebyli úplně první … a že dokonce nebyli tak docela (jenom) věrozvěsti. Jaká byla vlastně jejich mis(i)e? A jakou roli hráli v budování nejen Velké Moravy, ale vůbec kultury ve středoevropském prostoru?

Svaté Cyrila a Metoděje si nárokují nejen české země a Slováci, ale i další slovanské národy. A i v rámci České republiky můžeme konstatovat, že vytváří nejen pomyslné pojítko, nýbrž i dělítko a dokonce jakési jablko sváru mezi Moravou a Čechami. Mohou si Češi soluňské bratry vůbec přivlastňovat? Ovšem i v českém, respektive česko-moravském kontextu zůstává jejich odkaz rozsáhlý, bohatý a velmi rozličně interpretovaný. V historii, ale i v současnosti. O jeho pochopení a odkrytí se pokusí Jiří Hanuš, Tomáš Petráček a Jaroslav Šebek.

Vstup volný.

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce