SVATÁ KATEŘINA SIENSKÁ

SVATÁ KATEŘINA SIENSKÁ

Debatní večer o životě učitelky církve a patronky Evropy

Akce se uskutečnila v úterý 21. května 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Všeobecná krize, rozdělení společnosti, úpadek mravů v církvi a její zuřivá kritika. Ne, nemluvíme o dnešní době, ale Itálii čtrnáctého století. V době avignonského zajetí, morové pandemie a občanských válek přichází na svět dcera sienského barvíře, Kateřina, kterou nic nepředurčuje ke slavné životní dráze.

Přesto se této nevzdělané ženě podaří nevídané věci. Přispěje k návratu papeže do Věčného města i usmíření bojujících italských frakcí. Svým působením vyvolá pozdvižení i pobouření, ale především si získá srdce mnohých nadšených křesťanů, kteří ji následují a ještě dlouho po její smrti přispívají k prosazování reforem inspirovaných jejími činy. A Kateřinino jedinečné duchovní dílo si získává čtenáře i po staletích. Právě svaté Kateřině Sienské je věnováno první číslo letošního ročníku revue Salve. Snaží se poskytnout plastický pohled na světici, jež vyvolávala rozpory a bojovala za jednotu, mystičky a teoložky, jejíž dílo skýtá nedocenitelné poklady. Představit jej a zároveň na něj navázat se pokusí další z večerů v D8.

O životě a díle učitelky církve a patronky Evropy i jejím významu pro dnešek budou debatovat historikové Jan Stejskal a Kateřina Čadková a fr. Ludvík Grundman OP. Moderuje Benedikt Mohelník OP.

Vstup volný

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce