NAČ CÍRKEV?

NAČ CÍRKEV?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 25. dubna 2013 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Důvěra v církve je u občanů naší země minimální, alespoň podle průzkumů zveřejňovaných v médiích. Naproti tomu největší sbírku na charitní projekty, s výnosy v mnoha desítkách miliónů korun, pořádá každý rok právě katolická církev. Katolická církev s více než miliardou členů je ve světovém měřítku největší a nejstarší organizací. Zároveň však na ní ulpívají všechny škraloupy dávné i nedávné minulosti, jako je inkvizice či pedofilní skandály. Není tak církev – tato paradoxní organizace – spíše překážkou, která mnoha lidem brání ztotožnit se s poselstvím Ježíše Krista?

Musíme také uznat, že i pro řadu katolických věřících představuje církev problém. Vadí jim církevní instituce, kterou považují za zastaralou, nedokážou se vždy ztotožnit s církevním učením, především v etických otázkách, nelíbí se jim některé konkrétní kroky církevní hierarchie, jakou jsou v naší zemi například tzv. „restituce“. Mnoho lidí říká, že sympatizují s učením evangelia a osobou Ježíše Krista, ale rozhodně ke své víře nepotřebují církve. Nebylo by opravdu lépe zříci se církevní organizace, nebo ji alespoň zásadním způsobem reformovat? Nevyzněl záměr Druhého vatikánského koncilu přiblížit církev modernímu světu do prázdna? Co je vlastně podstatou církve a nač ji potřebujeme? Fenomén, realitu, mediální obraz, tajemství církve se pokusí uchopit David Bouma, Ludvík Grundman OP a Martin Komárek. Večer moderuje Benedikt Mohelník OP.

Vstup volný

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce