RADOST BÝT CÍRKVÍ

RADOST BÝT CÍRKVÍ

100. výročí narození Josefa Zvěřiny

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 18. dubna 2013 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Výzvy paměti

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Počátkem května 2013 uplyne 100 let od narození významného českého kněze, teologa, svědka víry v každé situaci a obránce lidských práv Josefa Zvěřiny. Patřil ke generaci nadějných mužů církve, kteří se koncem třicátých let minulého století vraceli ze svých římských studií se špičkovým vzděláním a novými impulzy. Byl připraven pro teologickou akademickou dráhu, ale mohl tak působit jen pár let.

Narodil se 3. května 1913 ve Stříteži na Vysočině v rodině strojního zámečníka. Na doporučení místního faráře se odhodlal ke studiu na gymnáziu a roku 1937 byl po studiích teologie a filosofie na lateránském Ateneu vysvěcen v Římě na kněze. Již během druhé světové války byl přes rok internován pro svůj „protiněmecký“ postoj. Po studijním pobytu v Paříži v letech 1946–1947 stačil na Karlově Univerzitě získat doktorát. Začátkem roku 1952 byl spolu s dalšími třiceti katolíky zatčen a odsouzen na 22 let vězení. Vrátil se po téměř čtrnácti letech v roce 1965. Prošel několika manuálními zaměstnáními, sloužil jako teolog v podzemní církvi, učil a vychovával řeholnice a studenty připravující se na kněžství. Mezi prvními podepsal Chartu 77, publikoval v mnoha odborných časopisech v cizině. V srpnu 1990 náhle umírá při koupání v moři.

Na jeho charizmatickou osobnost budou vzpomínat a jeho dílo reflektovat Mireia Ryšková, Vojtěch Novotný, Marie Rút Křížková a Jan Stříbrný.

Vstup volný

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce