JOSEPH HAYDN: SEDM POSLEDNÍCH SLOV KRISTOVÝCH, Hob. XX/1c

JOSEPH HAYDN: SEDM POSLEDNÍCH SLOV KRISTOVÝCH, Hob. XX/1c

Originální verze slavného Haydnova oratoria pro cembalo nebo fortepiano

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 14. března 2013 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Alena Hönigová – cembalo

Roku 1785 si u Haydna objednal biskup z Cádizu speciální skladbu pro pašijovou pobožnost v kostele Santa Cueva v Andalusii. Každý rok se zde v postní době uvádělo nové oratorium. V katedrále bylo zvykem, že kněz po krátkém úvodu přečetl vždy jednu ze sedmi posledních Kristových vět a poté si klekl před oltář a spolu s věřícími meditoval nad těmito slovy. Právě pro tyto chvíle rozjímání měl Haydn zkomponovat hudbu, která by prohlubovala význam vyřčených slov.

Vznikla tak skladba složená z předehry, sedmi meditativních částí a jednoho dramatického kusu na závěr – „Terremoto“ (Zemětřesení). Toto úchvatné intimní dílo bylo ve velkém orchestrálním obsazení poprvé provedeno v roce 1787 pod taktovkou autora a setkalo se s velkým ohlasem. Vzápětí ho Haydn také adaptoval pro smyčcový kvartet a v roce 1796 vydal oratorní verzi díla, právě tak jako autorizovanou verzi pro cembalo nebo fortepiano.

Po krátkém úvodu začíná první ze sedmi slov: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí co činí“ a dílo končí posledním slovem: „Otče, do Tvých rukou odevzdávám svého ducha!“

Vstupné 230 Kč/120 Kč (studenti, důchodci)

Večerní pokladna od 18:30

Rezervace mailem: dominikanska8@op.cz, nebo telefonem: 721 676 018 anebo přímo na těchto stránkách níže.

Ohlasy v médiích

JOSEPH HAYDN: SEDM POSLEDNÍCH SLOV KRISTOVÝCH

Patriot Club, 1. 5. 2013. Čtě­te zde.

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce