VYKOUPENÍ A SPASENÍ

VYKOUPENÍ A SPASENÍ

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 28. února 2013 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Vykoupení dnes nejspíše evokuje nanejvýš výkup železa či papíru … a už ani ty nefungují jako kdysi. „Spása“ se naopak tak rozšířila, že běžně zdobí novinové titulky, ať už jde o politiku či o fotbal. Jak může křesťanství hlásat radostnou zvěst o vykoupení, když dnešní lidé necítí potřebu být „vykoupení a spasení“? Nehrozí, že bude přijata spíše jako pyšná provokace?

Existenciální tázání a očekávání snad dnešní době nechybí, ovšem málokdy se s nimi kdo obrací právě na křesťanství. Možná, že dnešní lhostejnost a odtažitost vůči tradiční terminologii vyjadřuje hlubší problémy samotných konceptů. Nezabředla zejména západní teologie do příliš právního stylu uvažování, v němž se snaží živý vztah s Bohem vtěsnat do příliš formálních, příliš lidských představ a kolonek? A nestala se naopak představa spásy natolik banální, že úplně ubíjí touhu po té opravdové, transcendentální?

O tom, jak chápat a hlásat víru ve vykoupení, o tom, co znamená pro křesťany žít jako „vykoupení a spasení“ přijdou debatovat Fr. Antonín Krasucki OP, novinář Tomáš Němeček, teolog David Vopřada a dominikánský provinciál fr. Benedikt Mohelník OP.

Vstup volný

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce