TVÁŘE KRISTA 20. STOLETÍ

TVÁŘE KRISTA 20. STOLETÍ

Marc Chagall, Salvador Dalí, Max Beckmann, Georges Rouault, Alfred Kubin, Ernst Barlach, Karl Schmidt-Rottluff a další

Akce se uskutečnila ve středa 13. února 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: kaple sv. Zdislavy

Kaple sv. Zdislavy v kostele kláštera dominikánů u Sv. Jiljí Popeleční středa – Velikonoce 2013 Otevřeno denně 10:00–17:00 hodin

Postní doba je přípravou na oslavu Kristova ukřižování a zmrtvýchvstání. Tyto údálosti jsou jádrem křesťanské víry. Charakter postní doby u dominikánů letos podtrhuje kolekce unikátních grafik ze sbírky Wolfganga Sternlinga z Městského muzea v Žitavě spolu s kopií tzv. Malého žitavského postního plátna z roku 1573, které je adekvátně k liturgické době instalovano v kapli sv. Zdislavy.

Debata s kurátory N. Schmidtem a M. Winzelerem nad tím, jak se Kristův příběh otiskl do moderního umění 20. století, proběhne v pondělí 25. února v 19:30 hodin. Volker Dudeck představí jedinečná žitavská postní plátna v pondělí 11. března v 19:30 hodin. Bratři dominikáni připravili k výstavě sérii postních přednášek na téma „Poklad víry v nádobě hliněné“, které se uskuteční každou středu v postní době od 19:10 hodin. Všechna setkání se budou konat přímo na místě v kapli sv. Zdislavy.

kurátoři instalace: Norbert Schmidt a Marius Winzeler

pořadatelé:
Dominikánská 8
Městská muzea v Žitavě
Centrum teologie a umění při KTF UK

Dr. Marius Winzeler (* 1970) vystudoval dějiny umění, středověkou archeologii a německou literaturu na Univerzitě v Zürichu. Promoval prací ke klášteru St. Marienstern u Roberta Suckaleho na univerzitě v Berlíně. Získal praktické zkušenosti na poli výzkumu a restaurování staveb a památkové péče. Byl kurátorem první saské zemské výstavy a vědeckým spolupracovníkem Muzea ve Zhořelci (Görlitz). Od roku 2008 je ředitelem Městských muzeí v Žitavě  (Städtischen Museen Zittau). Publikoval k dějinám umění střední Evropy od středověku do současnosti.

Dr. Volker Dudeck (* 1947) je německý historik umění, vystudoval dějiny a dějiny umění na Humboltově univerzitě v Berlíně. Mezi lety 1990–2006 byl ředitelem Žitavských zemských muzeí. S jeho jménem je neoddělitelně spjato znovuobjevení, praktická záchrana a výsledná excelentní prezentace obou žitavských pokladů: Malého a Velkého postního plátna. Dudeckovi se nejen podařilo celkově zrekonstruovat a přeorganizovat žitavská muzea, ale roku 2005 založil i kulturní a turistickou cestu „Via sacra“, která spojuje 16 jedinečných historických míst na pomezí Německa, Polska a České republiky. Pro svůj přínos celému regionu byl roku 2007 oceněn Saským řádem. Od roku 2003 působí také jako saský kulturní senátor.

Vstup volný

 

Doprovodný program – Postní setkání u dominikánů v kapli sv. Zdislavy:

Antonín Krasucki OP: Co je víra? Víra jako tajemství
středa 20. února v 19:10 hodin

Marius Winzeler: Tváře Krista 20. století. Příklady ze Žitavy
Norbert Schmidt: Nová úprava kaple a smysl dočasné instalace
pondělí 25. února v 19:30 hodin

Benedikt Mohelník OP: Pochybnosti ve víře
středa 27. února v 19:10 hodin

Błażej Matusiak OP: Dogmata jako projev víry
středa 6. března v 19:10 hodin

Volker Dudeck: Zázrak ze Žitavy. Malé a Velké žitavské postní plátno
pondělí 11. března v 19:30 hodin

Cyprián Suchánek OP: Růst ve víře – zdroje a překážky
středa 13. března v 19:10 hodin

Šimon Hlavatý OP: Víra v duchovním životě
středa 20. března v 19:10 hodin

Ludvík Grundman OP: Šíření víry – nová evangelizace
středa 27. března v 19:10 hodin

Ohlasy v médiích

TVÁŘE KRISTA 20. STOLETÍ

Žitavské plátno. Zvuková pohlednice Jany Beránkové. Radio Proglas, 16. března 2013. Poslouchej­te zde.

Tváře Krista v umění 20. století. Arcibiskupství pražské, 13. 2. 2013. Čtě­te zde.

Tváře Krista 20. století. Pražský patriot, 24. 2. 2013. Čtě­te zde.

Jak se Kristův příběh otiskl do umění 20. století? Dozvíte se na přednášce. i-Forum, časopis Univerzity Karlovy, 25. února 2013. Čtěte zde.

O historii slavných žitavských postních pláten pohovoří německý historik Volker Dudeck. i-Forum, časopis Univerzity Karlovy, 11. března 2013. Čtěte zde.

Tváře Krista 20. století a nová úprava kaple sv. Zdislavy. Centrum teologie a umění, 20. února 2013. Čtěte zde.

Tváře Krista 20. století. Centrum teologie a umění, 12. února 2013. Čtěte zde.

Zittauer Museumsleute sprechen in Prag. Wochenkurier, 5. března 2013. Čtěte zde.

Fastenzeit in Prag mit Schätzen aus Zittau. Städtische Museen Zittau – Německo, 15. února 2013. Čtěte zde.

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce