ŠTĚSTÍ V SÁZCE

ŠTĚSTÍ V SÁZCE

Akce se uskutečnila v úterý 26. února 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Je možné vyhrát své štěstí? Výherní automaty a jiné hazardní hry právě tímto lákají. Vidina snadného a rychlého zbohatnutí vábí návštěvníky heren ke strojům, které jako světélkující bludičky slibují bezpečnou cestu zrádným močálem. Hráči spoléhají na šťastnou náhodu, zatímco majitelé a provozovatelé heren se těší z jistoty tučného výdělku. Na své si přijdou i obecní rozpočty a stejně tak státní pokladna. Mnozí hráči však propadají patologické závislosti se všemi důsledky: ztráta zaměstnání, rozvrat lidských vztahů, zadluženost, exekuce, kriminalita… Nejvíce ohrožení přitom jsou sociálně slabí.

Panelová debata se bude komplexně věnovat problému hráčství a regulace hazardu z pohledu politiky, občanské společnosti a etiky. Na politické rovině proti sobě nejednou stojí celostátní zákony či zájmy ministerstev a místní samospráva vydávající obecní vyhlášky. Mgr. Jan Farský se do debaty zapojí se zkušeností poslance a starosty v jedné osobě. Bc. Matěj Hollan je předsedou občanského sdružení Brnění, které se mimo jiné zabývá mapováním heren a kasin v České republice a možnostmi zpřísnění regulace hazardních her. Sdružení vydalo příručku usnadňující samosprávám přípravu obecních vyhlášek o hazardu a podílelo se na přípravě ústavní stížnosti několika českých měst proti Ministerstvu financí. Aktivně také pomáhá řešit dopady hazardu na společnost i jedince. Teolog Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D., se zaměří na etický rozměr hazardu a poukáže na antropologické a duchovní pozadí dané otázky. Debata chce přispět k větší společenské citlivosti vůči problematice hazardu, poskytnout prostor pro výměnu zkušeností a zamyslet se nad možnostmi společného postupu ve věci zlepšení současného stavu legislativy, postoje občanských iniciativ a církevních institucí.

Mgr. Jan Farský (* 1979), starosta města Semily, poslanec za TOP 09 a STAN, člen politické strany Starostové pro Liberecký kraj. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, byl poradcem místopředsedy vlády pro ekonomiku Martina Jahna. V Poslanecké sněmovně je místopředsedou Rozpočtového výboru a členem Ústavně-právního výboru. Zabývá se zprůhledňováním veřejných zakázek. Věnoval se také problematice právní regulace hazardu.

Bc. Matěj Hollan (* 1984) je předsedou občanského sdružení Brnění, které se zabývá zapojením občanů do rozhodování, dále územním plánováním, svobodným přístupem k informacím a zejména regulací hazardu. Brnění vytvořilo portál Mapy Hazardu, který mapuje nezákonnosti způsobené povolováním hazardu (např. v blízkosti škol). Aktivně pomáhá obcím, které se snaží hazard regulovat. Je jedním z autorů satirického portálu Žít Brno.

Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D (* 1973), absolvent filosofické a teologické fakulty UK v Praze, je v současnosti odborným asistentem na katedře teologické etiky a spirituální teologie KTF UK v Praze. Obhájil disertační práci Etika mezi rozumem a zjevením – Analýza morálně-teologického konceptu Augustina Zippeho (1746/7 – 1816). Věnuje se aplikované etice a otázkám na pomezí teologie, etiky a společenských problémů.

Vstup volný

Ohlasy v médiích

ŠTĚSTÍ V SÁZCE

Matěj Hollan: Církve a hazard – historicky první debata na toto téma dnes večer. BLOG.RESPEKT.CZ, 26. 2. 2013. Čtě­te zde.

Je možné vyhrát štěstí? Literární noviny, 26. 2. 2013. Čtě­te zde.zobrazit ostatní akce