ŠVÁCHA × PLESKOT

ŠVÁCHA × PLESKOT

Památková péče?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 17. ledna 2013 v 19.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jsou památkáři škůdci brzdící jakýkoli zdravý rozvoj, apoštolové průměrnosti, nebo naopak světci (byť možná jurodiví), kteří jako jedni z mála střeží základní západní hodnoty, od kterých se většinová společnost podle mnohých odvrací? A jsou opravdu všechny nové zásahy do starých zdí tak kongeniální? Nejsou architekti jen falešnými proroky pokroku, kteří tvrdohlavě prosazují vlastní vize? Kdo je advokát budoucnosti?

Je tak jasné, co je vlastně předmětem památkové péče? Vítězí v současném pojetí oboru duch nad hmotou, nebo hmota nad duchem? Je uchování matérie spolehlivým či dokonce jediným nositelem paměti, kritériem přetrvání a tím i branou budoucího života? Kde začíná a kde končí kompetence památkové péče? Kam až sahá právo majitele památku přetvořit? Jak památkovou péči, která se dotýká života nás všech, dnes nově chápat?

K debatnímu stolu nad nelehkými otázkami usednou u dominikánů, v budově, kterou samotnou brzy čeká zásadní proměna, dva muži, kteří téma promýšlejí – byť každý z jiného úhlu pohledu – po celý svůj život. Prof. Rostislav Švácha je český historik umění, teoretik architektury, pedagog, mimo jiné autor vlivné knihy Česká architektura a její přísnost, přední odborník na architekturu 17. až 21. století. Architekt Josef Pleskot, v současné době známý především přeměnou Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě, má za sebou nejednu vyhranou, ale i prohranou „bitvu“ s českými památkáři. Mimochodem jeho ostravská multifunkční aula Gong, která vznikla v minulém roce uvnitř starého plynojemu a kde se rozostřují zdánlivě tak jednoznačné pojmy jako rekonstrukce a novostavba, byla nedávno nominována na prestižní světovou cenu Mies van der Rohe Award. Debatu moderuje Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK.

Vstup volný

Upozorňujeme, že debatní večer začíná výjimečně v 19:00.

Ohlasy v médiích

ŠVÁCHA × PLESKOT

Architekt Pleskot a prof. Švácha o problémech dnešní památkové péče. Český rozhlas – Redakce náboženského vysílání, 21. ledna 2013­. Poslouchejte a čtěte zde.

Centrum teologie a umění, prosinec 2012­. Čtěte zde.

Debatu o památkové péči provázel značný zájem veřejnosti. PROPAMÁTKY, 22. 1. 2013. Čtě­te zde.

Debatu o památkové péči provázel zájem veřejnosti. Magazín pro kulturní život v místech a regionech, 24. 1. 2013. Čtě­te zde.

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce