KRAKOVSKÝ WAWEL A PRAŽSKÝ HRAD

KRAKOVSKÝ WAWEL A PRAŽSKÝ HRAD

rozvoj katedrál a katedrálních okrsků ve 20. a 21. století - konference o katedrále II

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 22. listopadu 2012 ve 14.00 hod.

Místo konání: Mladotův dům, Pražský hrad

Krakovský Wawel a Pražský hrad jsou světově unikátní místa, která mají mnoho společného. Katedrály totiž obvykle stojí ve městech, nikoli na kopci, natožpak v areálu královského sídla. Ačkoli jsou katedrály pro většinu lidí symboly neměnnosti, hluboké tradice, pevnosti a identity celé země, právě ta pražská i krakovská prošly ve 20. století bouřlivým vývojem a mnohokráte stály i v centru společenského a politického života.

Význam krakovského Wawelu nám představí sám krakovský arcibiskup, kardinál Stanisław Dziwisz, bývalý důvěrník papeže Jana Pavla II., který měl díky svému postavení jedinečnou možnost poznat stovky katedrál po celém světě. Přestavby Wawelu a jejich architekta Adolfa Szysko-Bohusze, vynikajícího „polského Plečnika“, nám přiblíží přední polský odborník, prof. Jacek Urban. Proměnami pražské katedrály nás přímo ve Sv. Vítu provede Zdeněk Lukeš, jeden z nejpovolanějších odborníků na Pražský hrad a českou moderní architekturu vůbec.

Hostitel a iniciátor konference, kardinál Dominik Duka OP, nakonec zasedne spolu s přednášejícími k debatnímu stolu a bude čelit obtížným otázkám, jak dnes rozvíjet potenciál takovýchto prominentních míst minulosti i současnosti. Jaký mají katedrály význam pro člověka 21. století? Je dnes ještě možné je dostavovat či přestavovat? Jsou vlastně katedrály vůbec někdy dostavěné? Je katedrála jen symbolem církve, minulosti, němým svědkem zašlé slávy, nebo stále oslovuje člověka a společnost? Pokud ano, jak se to dělá a jak by to dnes mělo ideálně vypadat? Konferenci moderuje Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Ve středu 21. listopadu ve 18 hodin se uskuteční slavnostní bohoslužba v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha za předsednictví krakovského arcibiskupa kardinála Stanisława Dziwisze.

Druhá konference navazuje na loňskou, která byla věnována vzájemnému vztahu pražské a pařížské katedrály. O současném životě katedrály Notre-Dame tehdy promluvil pařížský arcibiskup kardinál André Vingt-Trois.

Pořádá: Arcibiskupství pražské a Katolická teologická fakulta UK

Na konferenci spolupracují:
Metropolitní kapitula u Sv. Víta, Správa Pražského hradu,
Dominikánská 8, teologická revue Salve

Ohlasy v médiích

KRAKOVSKÝ WAWEL A PRAŽSKÝ HRAD

Krakovský Wawel a Pražský hrad. Český rozhlas, Zprávy, 21. 11. 2012. Čtě­te zde.

Duka: Vlastnit ostatek vychází z touhy být s někým, koho si vážím. Česká televize 24, 21. 11. 2012. Čtě­te a sledujte zde.

Rozhovor s Norbertem Schmidtem na 6:45 minutě pořadu. Český rozhlas, Monitor 22. 11. 2012 Pos­louchejte zde.

Konferencja „Krakowski Wawel i Praskie Hradczany rozwój katedr i ich otoczenia w XX i XXI wieku”. Archidiecezja krakowska, 23. 11. 2012. Čtě­te zde.

Papežův archiv jsem neměl sílu spálit. Rozhovor s kardinálem Stanisławem Dziwiszem vedl Josef Greš. Lidové noviny, 28. 11. 2012, s. 12.

Krakovský Wawel a Pražský hrad. Velvyslanectví Polské republiky v Praze, 22.11. 2012. Čtěte zde.

Jan Pavel II. opět v Praze. Česká televize, Křesťanský magazín, 2. 12. 2012. Sle­dujte zde.

Fragmenty, Kulturně-hospodářská revue, 10. 12. 2012. Čtě­te zde.

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce