LEOPOLD MOZART: HUDEBNÍ SÁŇKOVÁNÍ

LEOPOLD MOZART: HUDEBNÍ SÁŇKOVÁNÍ

Markéta Cukrová - mezzosoprán, Alena Hönigová – cembalo

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 10. ledna 2013 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Lednový koncert je věnován hudbě Leopolda Mozarta. Svědectví o něm jsou velmi kontroverzní. Většina z nás ho má asi díky filmu „Amadeus“ spojeného s nálepkou otce despoty a morouse. Názvy skladeb jako „Hudební sáňkování“ však svědčí o tom, že měl smysl pro humor. Byl bezpochyby člověkem velkého kulturního rozhledu, vášnivě miloval literaturu a přírodní vědy, mezinárodně se proslavil svou Školou hry na housle.

Složil řadu krásných barevných symfonií, duchovních kantát, trií i klavírních sonát. Bohužel byla řada z nich v osobním vlastnictví a nedostala se do archívů a dnes je prakticky nemožné je dohledat. Několik jeho sonát však naštěstí vyšlo tiskem a ty se mu opravdu povedly. Stejně jako kantáty a písně, které zazní v podání mezzosopranistky Markéty Cukrové.

Snad právě neúspěchy v jeho životě (nedostudoval filosofii, prý pro „časté absence a nezájem“) zapříčinily, že se tolik snažil, aby jeho syn Amadeus měl stálé a jisté angažmá odpovídající jeho geniálnímu nadání, což vedlo k častým roztržkám a vzájemnému nepochopení. Nic však nesvědčí o tom, že by byl manipulativní, autokratický nebo svému synovi záviděl. Lednovým koncertem bychom rádi představili Leopolda Mozarta v realističtějším světle – jako skvělého muže, obdarovaného nadáním, vtipem, briskně ovládajícím skladatelské řemeslo. Nebude chybět ani promítání.

Vstupné 230 Kč/120 Kč (studenti, důchodci)

Večerní pokladna od 18:30

Rezervace mailem: dominikanska8@op.cz, nebo telefonem: 721 676 018 anebo přímo na těchto stránkách níže.

Ohlasy v médiích

LEOPOLD MOZART: HUDEBNÍ SÁŇKOVÁNÍ

Český rozhlas 3 – Vltava, 10. 1. 2013. Pos­louchejte zde.

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce