PROMLUVME SI! – PRAVÍ PÁN

PROMLUVME SI! – PRAVÍ PÁN

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 22. listopadu 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Řeč je něčím svrchovaně lidským, něčím, co neustále užíváme. Oč více ji vnímáme jako naprosto spontánní, o to bolestněji pociťujeme její ztrátu. Lidská řeč dokáže svými slovy obsáhnout nekonečnost vesmíru i banalitu všedního dne. A právě v její otevřenosti rozpínající se donekonečna můžeme postřehnout něco víc než lidského; právě jazyk a slovo dávají člověku podíl na čemsi božském. Lidé dokáží mluvit o Bohu. A snaží se mluvit k němu a s ním. Ovšem mluví také Bůh k lidem? A jakou řečí?

Bible nám předkládá Boží řeč, která užívá lidských slov. Oslovuje člověka, nabízí mu dialog a zároveň pevnou referenci pro něj. Náš večer by rád nastínil, jakou roli právě Bible v tomto dialogu hraje. Bude chtít poodkrýt její charakter, bohatou historii jejího vzniku i spletité cesty jejího výkladu. Ukázat, kterak Bible pomáhá pochopit významné události dějin a zároveň jak právě dějiny Božího lidu usnadňují pochopení Bible i nalezení autority, která ji je schopna autenticky vykládat.

Pootevřít nejen stránky Bible, ale i dveře k jejím pokladům se vynasnaží fr. Antonín Krasucki OP, P. Tomáš Petráček a Martin Komárek. Debatu moderuje fr. Ludvík Grundman OP.

Fr. Antonín Krasucki OP, do řádu dominikánů vstoupil v roce 1987. V současnosti je převorem kláštera u sv. Jiljí v Praze a farář tamtéž. Působí jako kaplan na základní škole sester voršilek v Praze. Své znalosti Bible využívá pro četné duchovní obnovy a exercicie.

Martin Komárek je český novinář, komentátor, spisovatel a syn bývalého politika a prognostika Valtra Komárka. Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obory filosofie a ekonomie. Po sametové revoluci v roce 1990 nastoupil do deníku Mladá fronta DNES, kde působí jako komentátor. Učí tvůrčí psaní na FSV UK a obor Média a komunikace na CERGE universitě. Je autorem pravidelných poznámek radiožurnálu. V České televizi moderuje pořad Před půlnocí. Je autorem řady knih.

PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. je český katolický teolog, kněz a církevní historik. Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a aktivním členem redakční rady revue pro teologii a duchovní život Salve. Vyučuje na Univerzitě Karlově a na Univerzitě Hradec Králové, kde zároveň působí jako vedoucí katedry Kulturních a náboženských studií. V posledních letech se intenzivně věnuje studiu dějin moderní katolické exegeze a otázce modernismu v katolické církvi.

Vstup volný

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce