ACH, JAK MĚ SVĚT SE VŠÍM MRZÍ...

ACH, JAK MĚ SVĚT SE VŠÍM MRZÍ...

…barokní kázání Antonína Koniáše a Ondřeje de Waldta, protknutá poezií Fridricha Bridela

Akce se uskutečnila v pondělí 19. listopadu 2012 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Slova rozjímavá, naučná i vášnivá v interpretaci Marcely Šikové a Ireny Hamzové Pulicarové za doprovodu loutny Jana Krejči. Texty nastudovala Ada Fryntová.

Koniáš byl vcelku schopným literátem, jedním z mnoha vícejazyčných autorů v Čechách té doby. Psal česky, německy i latinsky, některé práce vydal ve dvou jazykových verzích.

Zabavené evangelické zpěvníky nahrazoval jím sestaveným kancionálem Cytara Nového zákona, který vyšel i německy; v obou jazycích byly publikovány také jeho komentáře k vybraným epištolám a evangeliím Postilla aneb Celoroční vejkladové; česky a latinsky sepsal kontemplativní text Svaté upamatování na každý den v měsíci k pobožnému povážení. Některé spisy jsou jeho původní prací, jiné českým zpracováním cizojazyčné předlohy (s autorskými právy si tehdy nikdo nedělal těžkou hlavu). Působivost jednoho jeho překladu z němčiny do češtiny prý rozplakala i řádového cenzora. No řekněte, kterému novodobému spisovateli se podařilo něco takového? (filolog a kulturní historik M. Svatoš)

Děkujeme za dobrovolný příspěvek.

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce