KULTURA NADĚJE

KULTURA NADĚJE

Role křesťanské literatury za nacismu, komunismu a dnes

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 20. prosince 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Výzvy paměti

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Když mluvíme o křesťanské kultuře, mnozí se ji pokoušejí definovat za pomoci jejího obsahu, případně účelu.

Co kdyby ovšem specifikum křesťanské kultury nespočívalo ani tak v tom, o čem pojednává, dokonce ani ve způsobu, jakým tak činí, jako spíše ve zdroji, z něhož vyvěrá, a postoji, který se snaží probudit. O tom, jakou roli hraje v křesťanské kultuře naděje a zda ji může nejen vyvolat, ale i předávat dál, přijdou debatovat literární vědec Jaroslav Med a básník Miloš Doležal. Úryvky z děl přednese Jana Franková.

Vstup volný

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce