CHUDÁ CÍRKEV?

CHUDÁ CÍRKEV?

Ideál chudoby - spravedlnost - vášně - historická paměť

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 15. listopadu 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Výzvy paměti

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Představa, že Církev má být chudá, je nejen všeobecně rozšířena, ale především založena přímo v evangeliu. Jak ji však realizovat konkrétně? A jak se v průběhu století mění spolu se společností i způsoby, kterými Církev prožívá svou chudobu?

Jak přišla vůbec k majetku a jak by s ním měla nakládat? O spletité historii církevního majetku, jeho (zne)užívání i perspektivách, které se před církví v naší zemi otevírají s připravovaným částečným majetkovým narovnáním, přijdou diskutovat poslankyně Helena Langšádlová, Jaroslav Šebek a ekonom pražské arcidiecéze Karel Štícha.

Vstup volný

Ohlasy v médiích

CHUDÁ CÍRKEV

Český rozhlas, 12. 11. 2012. Čtě­te zde.

Arcibiskupství pražské, 14. 11. 2012. Čtě­te zde.

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce