Autorita lékaře

Autorita lékaře

v době internetu

pondělí 24. května 2021 v 19.30 hod., LIVE STREAM youtube kanál Dominikánská 8

Hosté: Tereza Matějčková, Martin Seifert, Michal Stránecký. Moderuje Petr Vizina

Digitální revoluce s všeobecným přístupem k (dez)informacím radikálně mění náš přístup k autoritě. V době, kdy má téměř každý mobilní telefon s internetovým připojením se na jedno kliknutí můžeme dostat k jakýmkoli informacím. Jak vpád informovanosti po vlastní ose vstupuje do vztahu lékař/pacient? Jaké pozitivní impulsy do tohoto vztahu může vnést, jaká úskalí se s ním naopak váží? Jak se tato rozšířená autonomie pacientů projevila aktuálně v pandemii?

Tereza Matějčková je filosofka a vysokoškolská pedagožka.V sou­časné době pracuje jako odborná asistentka pro obor filosofie na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Příležitostně spolupracuje s českými médii, některé své přednášky nahrála také na youtube. Je členkou redakční rady Filosofického časopisu, spolupracovala s nakladatelstvím OIKOYMENEH.

Martin Seifert je praktický lékař, pracuje ve vlastní ordinaci v pražském Karlíně. Kromě toho působí jako psychosomatický lékař v CKP Sámova a na klinice Atoda, slouží LSPP ve FNKV, podílí se na reformě psychiatrické péče jako zástupce praktických lékařů, je aktivním členem Rady Mladých praktiků z.s., vyučuje praktické lékařství na 1. LF UK a na 3. LF UK působí jako vedoucí Kabinetu praktického lékařství.

Michal Stránecký je lékař, internista. Paralelně se studiem medicíny na 1. LF UK vystudoval filosofii a germanistiku na FF UK. Působí na JIP v německém Burglengenfeldu.


• rezervovat místo

stáhnout plakát

zobrazit ostatní akce