Odkaz pro dnešek

Odkaz pro dnešek

čtvrtek 1. října 2020 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Tematický okruh (cyklus): Osobnosti české církve

Hosté: Tomáš Petráček, Josef Prokeš, Jaroslav Šebek

Úvodní debata nového cyklu se zaměří na aktualitu dědictví předních osobností české církve v 2. polovině 20. století. Hosté nám představí, kdo jsou pro ně nejdůležitější postavy české církve a jaké důležité otázky nám dnes odkaz těchto osobností klade. Co dobrého z jejich uvažování zůstalo živé dodnes a co z něj zůstalo nevytěženo nebo dokonce přehlíženo? Co se naopak zpětně ukazuje jako problematické?

Tomáš Petráček je kněz, teolog a církevní historik. Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a vyučuje na Univerzitě Karlově a na Univerzitě Hradec Králové.

Josef Prokeš je kněz českobudějovické diecéze. Vystudoval na papežské gregoriánské univerzitě obor Nová evangelizace a spravuje poutní místo Lomec u Vodňan.

Jaroslav Šebek je historik, vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR. Zabývá se politickými, sociálními a ideovými dějinami meziválečného Československa, česko-německými vztahy ve 20. století, problematikou antidemokratických hnutí a českými církevními dějinami. Přednáší na FF MU v Brně.


• rezervovat místo

zobrazit ostatní akce