ZNEUŽÍVÁNÍ

ZNEUŽÍVÁNÍ

středa 7. října 2020 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Tematický okruh (cyklus): Revue Salve

Hosté: Daniel Bartoň, Marek Drábek, Martina Vintrová

Církví v posledních letech otřásá bolestné téma sexuálního zneužívání. Tomuto tématu se věnuje i nedávné číslo revue Salve (3/2019), které usiluje o hlubší teologickou reflexi problému a na něž debatní večer naváže. Proč se o případech sexuálního zneužívání dozvídáme často až s odstupem let? Jaká jsou pro oběť specifika zneužití duchovním? Jak je možné, že některé výrazné duchovní autority; lidé, kteří založili úctyhodné dílo byli současně pachateli zneužívání? Jak s agresory pracovat? Jaké jsou meze a možnosti odpuštění? Jsou nějaká katolická specifika zneužívání, nebo se jedná jen o odraz toho, co je i ve společnosti?

Daniel Bartoň je právník a teolog. Zaměřuje se zejména na téma náboženské svobody, které ho zajímá jak z právního, tak z teologického hlediska. V současnosti pracuje jako advokát a přednáší právo na ETF UK.

Marek Drábek je premonstrát a kněz. Absolvoval specializovaný kurz na Papežské Gregoriánské univerzitě v Římě zaměřený na problematiku sexuálního zneužívání v církvi. Pracuje jako nemocniční kaplan v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze a je koordinátorem katolických nemocničních kaplanů v Praze. Aktivně se věnuje doprovázení obětí sexuálního zneužívání.

Martina Vintrová je soudkyně Diecézního soudu v Plzni, přednáší kanonické právo na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. V letech 2018–2019 absolvovala Diploma course on Safeguarding na Papežské gregoriánské univerzitě.


• rezervovat místo

zobrazit ostatní akce