PRAMENY KŘESŤANSKÉ MORÁLKY

PRAMENY KŘESŤANSKÉ MORÁLKY

Servais Pinckaers

středa 9. ledna 2019 v 19.30 hod., foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Zpět k morálce Nového zákona, zpět k blahoslavenstvím – tak by se dalo stručně charakterizovat poselství této knihy, která zahájila proces „obnovy katolické morálky“ na teologických učilištích. Podobnou obnovou by však měl projít každý křesťan, než začne zpytovat své svědomí.

Moderuje Lukáš Fošum


• rezervovat místo

zobrazit ostatní akce