V TOMTO SLZAVÉM ÚDOLÍ

V TOMTO SLZAVÉM ÚDOLÍ

Následky dědičného hříchu

středa 16. května 2018 v 19.30 hod., foyer barokního refektáře (vstup Jilská 7a)

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Je možné vykládat všechno zlo a utrpení na světě jako následek hříchu prvních lidí? Jak vůbec může být hřích dědičný? Proč máme být trestáni za něco, co jsme nespáchali? Jak se takový výklad může srovnávat s Boží spravedlností?

Táže se Hyacint Ullman OP, odpovídá Filip Boháč OP.

Katechismus katolické církve, články 402–421.


• rezervovat místo

zobrazit ostatní akce