BUDETE JAKO BŮH

BUDETE JAKO BŮH

Pád člověka a dědičný hřích

středa 2. května 2018 v 19.30 hod., foyer barokního refektáře (vstup Jilská 7a)

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Odkud pochází zlo? Máme biblický příběh o zakázaném ovoci chápat jako mýtus, nebo jako skutečnou událost? Proč Adam a Eva zhřešili? Byl jejich pád nevyhnutelný? A jaké má důsledky pro nás i pro celý svět?

Táže se Hyacint Ullman OP, odpovídá Kliment Mikulka OP.

Katechismus katolické církve, články 385–401.


• rezervovat místo

zobrazit ostatní akce