KNĚŽSTVÍ V PRVNÍCH STALETÍCH CÍRKVE

KNĚŽSTVÍ V PRVNÍCH STALETÍCH CÍRKVE

David Vopřada

středa 9. května 2018 v 19.30 hod., foyer barokního refektáře (vstup Jilská 7a)

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Ty jsi kněz podle řádu Melchizedechova… nebo snad Áronova? Nebo dokonce, s přimhouřením obou očí, podle jakéhosi sekulárního či pohanského řádu? Trvalo dlouhou dobu, než se ustavilo novozákonní kněžství v té podobě, jak ho známe dnes. Křesťanská literatura prvních staletí přináší mnohé informace o počátcích tohoto vývoje.

S prvním dílem antologie Kněžství v prvních staletích církve vás seznámí autor, David Vopřada.


• rezervovat místo

zobrazit ostatní akce