DOVNITŘ NOVÝM VSTUPEM

DOVNITŘ NOVÝM VSTUPEM

Den architektury

sobota 29. září 2018 v 10.00 hod., barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Novou fortnou a novým schodištěm v dominikánském klášteře, z kterého je přístup do nejdůležitějších prostor kláštera, vás provede Josef Pleskot, jeho kolegové z AP ateliéru a také bratři dominikáni.

Otevřeno bude od 10 do 13 hodin, sraz na nároží Husovy a Jalovcové ulice.

zobrazit podrobnosti
SLOVO SE STALO TĚLEM

SLOVO SE STALO TĚLEM

Vtělení

úterý 2. října 2018 v 19.30 hod., foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Jak se Bůh může stát člověkem? Co jej k tomu vedlo? Proč se vtělilo zrovna Slovo, a ne Otec nebo Duch svatý? Kdy se Ježíš stal Bohem? Co znamená být pravým Bohem a pravým člověkem? Co z Ježíšova konání připisujeme jeho božství či jeho lidství? Můžeme například říci, že Bůh spí anebo že člověk je Pánem vesmíru?

Táže se Lukáš Koudelka, odpovídá Hyacint Ullman OP.

zobrazit podrobnosti | rezervovat místo
MINULOST V DNEŠKU / THE PRESENCE OF THE PAST

MINULOST V DNEŠKU / THE PRESENCE OF THE PAST

Nové skladby mladých autorů inspirované starou hudbou

středa 3. října 2018 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 5)

PROGRAM:

Bruno Cunha: Amour and sieben cabecas

Jan Dobiáš: Hrom – dokonalá mysl

Kateřina Horná: Immundus valeat mundus

Patrik Kako: .osalutatis Hostia..

Roman Zabelov: Chorál

zobrazit podrobnosti | rezervovat místo
ČESKO-SLOVENSKÝ KONCERT

ČESKO-SLOVENSKÝ KONCERT

Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského

úterý 9. října 2018 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 5)

Tématický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Marián Lukáč – baryton

Pořádá spolek České kořeny pod záštitou J. E. Petra Weisse, velvyslance SR v Praze

zobrazit podrobnosti | rezervovat místo
NE MÁ, ALE TVÁ VŮLE SE STAŇ

NE MÁ, ALE TVÁ VŮLE SE STAŇ

Kristovo poznání a vůle

úterý 16. října 2018 v 19.30 hod., foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Když Slovo na sebe vzalo lidskou přirozenost, patří k ní i lidský rozum a svobodná vůle. Přesto Ježíš neztratil nic ze svého božství. Jak se ale jeho božská a lidská stránka mohly spojit v jedné osobě? Jak jde dohromady Boží vševědoucnost a omezenost lidského poznání? Mohl si Pán Ježíš zvolit zlo?

Odpovídá Kliment Mikulka OP.

zobrazit podrobnosti | rezervovat místo
ŽENA ODĚNÁ SLUNCEM

ŽENA ODĚNÁ SLUNCEM

Bohorodička

úterý 30. října 2018 v 19.30 hod., foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Proč Bůh potřeboval ženu, aby se mohl vtělit? Je Panna Maria pouhou náhradní matkou? V jakém smyslu můžeme mluvit o Marii jako o Matce Boží, Matce Stvořitelově a podobně? Jaká je role Ducha svatého ve vtělení?

Odpovídá Benedikt Mohelník OP.

zobrazit podrobnosti | rezervovat místo
STAL SE JEDNÍM Z LIDÍ

STAL SE JEDNÍM Z LIDÍ

Tajemství Kristova života

úterý 13. listopadu 2018 v 19.30 hod., foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Jaký význam má Ježíšovo jednání v tomto světě? Mohou skutky jednoho člověka zachránit celý svět? Co nám různé události Ježíšova života sdělují o něm samotném a o naší spáse? Co znamená, že zakusil naše slabosti? Potřeboval se Bůh stát člověkem, aby nás pochopil?

Odpovídá Kliment Mikulka OP.

zobrazit podrobnosti | rezervovat místo
BYL POVAŽOVÁN ZA SYNA TESAŘOVA

BYL POVAŽOVÁN ZA SYNA TESAŘOVA

Kristovo narození a dětství

úterý 27. listopadu 2018 v 19.30 hod., foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Proč Kristus nepřišel na svět jako dospělý člověk? Jaký význam mají události jeho dětství? Jak se starozákonní proroctví naplňují na jeho životě? Proč žil vtělený Bůh třicet let ve skrytosti? Proč pracoval jako řemeslník v zapadlé galilejské vesnici?

Odpovídá Filip Boháč OP.

zobrazit podrobnosti | rezervovat místo
OVÁL 04

OVÁL 04

současná poezie a hudba

středa 28. listopadu 2018 v 19.30 hod., foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Tématický okruh (cyklus): Ovál

host: Jaromír Typlt

Poetické večery hudebně doprovázejí studenti HAMU pod vedením Slavomíra Hořínky a Miroslava Tótha.

zobrazit podrobnosti | rezervovat místo
SLOVO LEŽÍ V JESLIČKÁCH

SLOVO LEŽÍ V JESLIČKÁCH

Vánoční speciál

úterý 11. prosince 2018 v 19.30 hod., foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Články naší víry vycházejí z Písma svatého. Jsou plodem staleté reflexe církve nad Zjevením a vracejí nás k Písmu, aby nám umožnily pronikat hlouběji do jeho významu. Při tomto setkání budeme číst zprávu o Ježíšově narození v Lukášovo evangeliu ve světle víry církve, jak jsme o ní při uplynulých setkáních uvažovali.

Moderuje Hyacint Ullman OP.

zobrazit podrobnosti | rezervovat místo